Danfoss Heating-Doplňovač zpráv RSS


Zůstat informovaný

Prostřednictvím našeho systému doplňování zpráv RSS můžete automaticky získávat nejčerstvější novinky ze serveru Danfoss Heating.

Začleňte ho přímo do vaší domovské stránky Google nebo ho nakopírujte do prohlížeče doplňování zpráv RSS..

Přidání našeho doplňovače zpráv RSS do vaší domovské stránky Google zvolte ikonu "Přidat ke Google".

Pro zkopírování našeho doplňovače zpráv XML RSS do vašeho prohlížeče doplňování zpráv RSS zvolte oranžovou ikonu RSS.
Co je to RSS?
RSS je na systému nezávislý formát zpráv, který vám umožňuje být neustále informován o všech novinkách, zasílaných z webové stránky Danfoss Heating. RSS je jednoduchá alternativa namísto přímého přístupu k těmto informacím přes prostředí Novinky.

Technicky řečeno, RSS systém představuje jednoduchý a rychlý XML proud novinek, který je vydáván poskytovatelem obsahu a obsahuje pouze základní informace, jako jsou titulky, krátký text a odpovídající URL adresu, na které naleznete celý anotovaný článek. Toto jednoduché řešení umožňuje rychlé přečtení a její snadné začlenění do dalších informačních zdrojů.

Co je na RSS tak zvláštního?
Z webových stránek, které si pomocí prohlížeče vyberete, budete dostávat informace o nejnovějších zprávách a provedených změnách. Jedná se o podobobný způsob prezentace informačních bulletinů, ale systém RSS se liší svojí mnohem vyšší rychlostí a také konkrétním zaměřením a to bez nutnosti používat e-mail.

Proč RSS?
Pro ty, kteří musí sledovat velké množství informací, které se nacházejí na různých webových stránkách, se stává používání systému RSS velice výhodné. Systém RSS může pomoci i těm, kteří chtějí být pravidelně informováni o změnách na vybraných webových stránkách a to bez nutnosti tyto stránky navštěvovat a kontrolovat aktuální stav. Pomocí systému RSS získáte přímý přístup k vašim oblíbeným tématům bez zbytečného zdržování.